Zariadenie pre seniorov

Podľa zákona § 35 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť.


Domov sociálnych služieb

Podľa zákona § 38 zákona č. 448/2008 Z.z poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť.