Stredisko Evanjelickej DIAKONIE so sídlom v Trnave, bolo založené v roku 2000 pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Trnave. V tomto období poskytovalo terénnu opatrovateľskú službu. Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy na Kalinčiakovej ulici v Trnave, ktorá je majetkom cirkevného zboru ECAV Trnava bol 2.5.2006 v týchto priestoroch slávnostne otvorený Evanjelický DIAKONICKÝ domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

pdfKrízový plán v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19, SARS-CoV


Kapacita

Kapacita poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov je 40 klientov. Pre 5-tich klientov je poskytovaná služba celoročným pobytom v Domove sociálnych služieb.
Personál v SED Trnava má zamestnancov na pozíciách – riaditeľka, administratívna pracovníčka, asistenti sociálnej práce, inštruktor sociálnej rehabilitácie, sestra, opatrovateľky, pomocní opatrovatelia, kuchárky, pomocná kuchárka, upratovačky, práčka, správca budovy.


Perspektíva

Našim cieľom je zabezpečiť pre klientov pokojné, plnohodnotné a zmysluplné prežitie všedných dní na sklonku života. Do budúcnosti chceme poskytovať služby, ktoré budú zodpovedať štandardom kvality.  Urobíme všetko preto , aby našim najväčším uznaním boli spokojní klienti. Klienti, ktorí v pokoji, láske a našej opatere kráčajú s istotou k svojmu Nebeskému otcovi...
Buď k nám Pane milostivý a pomáhaj nám, aby sme toto dielo mohli v pokore napĺňať...


Činnosť a propagácia SED

Pre klientov sa pravidelne uskutočňovali nedeľné Služby Božie. Dvakrát do týždňa ranné zamyslenia pod vedením zborového farára Mgr. Radomíra Vařáka a farára Mgr. Kristiána Kosteckého.